Nordic Propertysearch, beslutar om förlängd teckningsperiod i det pågående erbjudandet

Styrelsen i Nordic Propertysearch AB (publ) ”NPS” har den 17 maj, 2022 beslutat att förlänga teckningsperioden i det pågående Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget, riktat till allmänheten och institutioner i Sverige. Beslutet innebär att teckningsperioden förlängs till och med den 31 maj, 2022. Skälet till detta är pågående diskussioner med några större investerare som ännu inte hunnit avslutas innan den ursprungliga teckningsperiodens utgång den 17 maj, 2022. Erbjudandet omfattar 18 MSEK med en övertilldelningsrätt om ytterligare maximalt 7 MSEK vid stort intresse. 

Bolagets affärsidé är att via en digital, egenutvecklad och segmenterad (specialiserad) bostadsplattform – erbjuda mäklare av bostäder med specifika lägen, ett fönster mot kunderna för att på effektivast möjliga vis sälja de bostäder man erbjuder till presumtiva kunder. 

För mer information, vänligen kontakta: Niclas Larsson, VD Nordic Propertysearch AB (publ), tel: 070-491 48 03 eller per e-post: info@nordicpropertysearch.se

KORT OM NORDIC PROPERTYSEARCH AB (PUBL) Nordic Propertysearch AB (publ) ”NPS” grundades 2016 med syftet att dela upp bostadsmarknaden i nischer (specifika områden) baserat på bostadstyp och livsstil för de boende.

Syftet är att bistå fastighetsmäklare och köpare/säljare av bostäder att på ett tydligare och enklare sätt än via klassiska radannonser, som varit den dominerande metoden, köpa och sälja en bostad. NPS är den första- och hittills enda aktören som nischat (delat upp) bostadsmarknaden via sina två bostadsportaler Sjö- & Fjällhem.se samt Solhem.se

NPS digitala plattform är uppkopplad mot samtliga mäklarsystem som finns på marknaden. Bolaget har en toppmodern digital plattform, och täcker genom avtal med de stora mäklarkedjorna i Sverige cirka 90 % av den svenska marknaden. Bolagets kunder är mäklarna som betalar för att synas på NPS site med sina produkter (bostäder), och konceptet är i dag etablerat i samtliga mäklares dagligt använda mäklarsystem.

Nordic Property Search Logotype

Kontakt

Högbovägen 45
811 32 Sandviken
Sverige

+46 704914803
info@nordicpropertysearch.se